SSS

What is CALSIPLUS?

Calsiplus hammaddesi olarak kullanılan ve ülkemizde özel bir madenden alınan kalsit, alglerin kalsifikasyonuyla oluşmuş ve çökelmiş özgün mikro element içerdiği %100 doğal bir mineraldir.

Where Does CALSIPLUS Comes From and What are the ingredients?

Calsiplus madensel ve mineral içerikli özel kaynaklardan toplanan kalsit, alg ve çökelmiş iz element gibi maddelerin ADMT “Advanced Dynamic Micronization Technology” ile “Kimyasal İşlem Görmeden” Mikronize edilmiş yapraktan uygulanan çevre dostu özgün bir gübredir. Bu ürün markası, inovatif özel üretim prosesi ve formülasyon patenti bütün dünyada koruma altındadır.

What are the technical features of CALSIPLUS Micronization System?

İÇERİĞİ:
Kalsiyumoksit (CaO), Silisyumdioksit (SiO2), Magnezyumoksit (MgO) ve Mikro Elementler

KİMYASAL BİLEŞİMİ CaO; 36,00 %
SiO2; 12,00 %
MgO; 2,00 %
Fe2O3; 1,35 %
Na2O; 1,23 %
K2O; 0,81 %
*Bu oranlar minimum değerlerdir.

MİKRO ELEMENTLER
Zn 45 mg/kg
Mn 20 mg/kg
Cu 13,2 mg/kg
Mo 0,04 mg/kg

KALSİYUM (Ca) ve ROLÜ • Hücre bölünmesini hızlandırır.
• Donma riskini azaltır.
• Enzimleri harekete geçirir.
• Tohum çimlenmesini arttırır.
• Bitkileri bazı hastalıklara karşı korur.
• Hücre ve kök gelişmesini arttırır.
• Ürünün sağlamlığını arttırır ve raf ömrünü uzatır.
• Kök büyümesine, renk, aroma ve kaliteye olumlu etki yapar.

NEDEN KALSİYUM YAPRAKTAN UYGULANMALIDIR?
Kalsiyum, hem toprakta, hem de bitki bünyesinde hareketsiz bir elementtir. Bu nedenle topraktan uygulamada, kökten alınması çok azdır. Böyle olduğu için de kalsiyumu bitkiye vermenin en iyi yöntemi yaprak gübrelemedir.Bitki bünyesinde hareketsiz olduğu için de, yaşlı dokulardan genç dokulara ve meyveye taşınmaz. Bu nedenle de meyve oluşum ve gelişmesi döneminde de yaprak gübrelemesi yapmak gerekir.

SİLİSYUM (Si) ve ROLÜ
• Stres koşullarına (hastalık ve zararlılar, bazı element fazlalıkları, aşırı tuz, gibi) karşı bitkiyi korur.
• Zararlılar (böcekler), silisyum ile kuvvetlenmiş kutikula tabakasını geçmekte zorlanırlar fotosentez artar. Bu da kuru ağırlığı arttırır.
• Japonya ve Kore'de çeltikte, Brezilya, Avustralya, Hindistan ve G.Afrika'da diğer ürünlerde de gübre olarak kullanılmaktadır.

MAGNEZYUM (Mg) ve ROLÜ
Klorofilin en önemli unsuru olduğu için, fotosentezde çok önemli bir rol oynar. Bitki bünyesinde hareketli bir element olduğu için, yaşlı yapraklardangenç yapraklara taşınır. Böylece noksanlık, önce yaşlı yapraklarda görülür.

How does CALSIPLUS affect?

Calsiplus yaprak yüzeyinde etkin bir şekilde pH‘ya bağlı, zayıflatılmış hidrofobik etkileşimli bölgelerden kütiküler membranı geçer.
Calsiplus’tan gelen temel besinler, Ca+2, HCO3-, H4SiO4 (ortosilisik asit), Mg+2 ve mikro elementler hücrelere difüzyon yoluyla geçerek, klorofil aktivitesinin artışını ve membran bütünlüğünü sağlar.
Calsiplus uygulaması sonrası, selüler düzeyde belirgin bir kalsiyum ve silisyum artışı ile fotosentez ve strese karşı direnç artışı sağlanır.

What are the differences between CALSIPLUS and Other Fertilizer Products?

ADMT Teknolojisi ile mikronizasyonda yenilikçi bir yaklaşım
Tane boyutunu hızlı küçültme
Özgün yüzeyi önemli ölçüde arttırabilme yeteneği
Uygulanan malzemede reaktivite artışı
Daha iyi çözünürlük sayesinde yüksek biyolojik verimlilik
Calsiplus ADMT teknolojisi ile mikronize
edilen aktifleştirilmiş bir üründür.

Should We Reduce the Usage of Insecticides and Fungicides by Using CALSIPLUS and How?

Calsiplus uygulaması sonucu, zararlıları ve hastalıkları kendine çekmeyen bitkinin, besinleri alışı artar. Bu durum, özellikle çeltik yetiştiricileri tarafından gözlenmiş ve kaydedilmiştir. Calsiplus bitkileri her türlü biyotik ve abiyotik stresten kurtarır!